Bomen in de stad omdat het mooi is? I-Tree Eco laat zien dat bomen veel meer kwaliteiten hebben dan decoratie. Het is een model om de groene baten van bomen te berekenen. Voor Platform i-Tree Nederland maakte De Lynx een magazine over i-Tree Eco.

Werkt u als beleidsmedewerker aan het groenbeleid in uw gemeente? Dan heeft u met i-Tree Eco een belangrijk instrument in handen dat de waarde van bomen berekent. Vooral bij (her)inrichting van de openbare ruimte speelt dit een belangrijke rol.

i-Tree Eco berekent onder andere hoeveel:

  • verontreinigende stoffen een boom jaarlijks afvangt
  • regenwater door bomen wordt opgenomen
  • CO2 door bomen wordt opgeslagen

Wat heeft De Lynx met bomen?

De Lynx werd gevraagd om het magazine De baten van bomen – Resultaten van i-Tree Eco in Nederland te realiseren. Collega Florien – gedetacheerd bij Bomenwacht Nederland – redigeerde de tekst voor het magazine over i-Tree Eco en Martine deed de vormgeving.

Het magazine is een publicatie van Platform i-Tree Nederland; een samenwerkingsverband van Stadswerk, VHG, Wageningen University & Research, Hogeschool Van Hall Larenstein, Bomenwacht Nederland, BTL Bomendienst, Cobra adviseurs, Terra Nostra en 14 pilotgemeenten.

Lees wat Florien nog meer tijdens haar detachering voor Bomenwacht Nederland deed.

Werkt u met bomen?

Bent u geïnteresseerd in het magazine De baten van bomen – Resultaten van i-Tree Eco in Nederland? Neem dan contact op met branchevereniging VHG.

Wilt u ook een lynx in huis?

Lees meer over De Lynx bij Bomenwacht Nederland.