Meer groen in de stad

Het is inmiddels wel overtuigend aangetoond:
Een groene stedelijke omgeving is goed voor mensen, goed voor de biodiversiteit en belangrijk om gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Met de Green Deal Nieuwe Stedelijke Natuur pakken zes partijen daarom de koe bij de hoorns om 1.000 hectare nieuwe stadsnatuur te realiseren. Als groen bureau werken we graag mee deze Green Deal tot een succes te maken.

We helpen graag

Dat doen we niet alleen door het maken van diverse communicatiemiddelen voor de Green Deal maar ook door terreineigenaren in onze omgeving te prikkelen om mee te doen. Want wie in de stad om zich heen kijkt, ziet al snel veel kansen voor tijdelijke of blijvende nieuwe natuur: in woonwijken, op industrieterreinen, schoolpleinen, bij kantoren, op daken, langs bermen of op braakliggende terreinen.

De zes partijen die samenwerken in deze Green Deal zijn Regelink Ecologie&Landschap, NL Greenlabel, De Vlinderstichting, Branchevereniging VHG en de VNG.
Met ondersteuning van de ministeries van EZ en van I en M.

Ook aansluiten? Lees meer op: www.nieuwestedelijkenatuur.nl