Ingewikkelde content zo helder mogelijk aanbieden. Dat is het doel van de contentstrategie die wij ontwikkelen voor de website PAS in uitvoering. Wij helpen het PAS-bureau bij de samenvoeging van ingewikkelde content van twee websites, naar één duidelijk overzicht.

PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof. In dit programma werken overheden, natuurorganisaties en ondernemers samen aan ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. De informatie op de huidige website wordt door veel verschillende doelgroepen gebruikt. Voor ons, in samenwerking met het PAS-bureau, dus een grote uitdaging om iedereen aan te spreken en te voorzien van de juiste informatie.

Afgelopen maandag hebben we in onze eerste bijeenkomst alle belangen, doelgroepen en doelen geïnventariseerd van de stakeholders. Voor de volgende bijeenkomst bundelen wij dit tot een uitgewerkte contentstrategie: welke content komt waar op de website, welk beeld kan er gebruikt worden, hoe krijg je de informatie bij de doelgroep? Hierin nemen we, behalve de informatie op de website, ook de overige communicatie-uitingen mee zoals de nieuwbrief en social media. Na deze bijeenkomsten geven we een gedegen advies voor een uitgebreid functioneel ontwerp. Dit tezamen vormt de basis voor de vernieuwde website.