Plastics in een kwetsbaar gebied als de Waddenzee: het is een groot probleem dat vraagt om een gezamenlijke aanpak. Daarom werken meer dan 20 partijen samen in de nieuwe Community Plasticvrije Waddenzee. De eerste concrete projecten zijn al van start. Judith Harrewijn van de Lynx was de kwartiermaker van de Community.

De Community Plasticvrije Waddenzee wil de plastic vervuiling in de Wadden tegengaan door goede initiatieven Waddenbreed te versnellen en op te schalen. Meer dan 20 partijen vormen een ‘versnellingsgroep’ binnen de Community. Het is een groep van bestuurders en uitvoerders van allerlei organisaties: van terreinbeheerders tot jutterverenigingen, van overheden tot NGO’s die de Wadden beschermen.

Partijen bij elkaar brengen

De Lynx bracht alle partijen op verzoek van Rijkswaterstaat bijeen, stelde het plan van aanpak op en initieerde en begeleidde de eerste twee bijeenkomsten. De bijeenkomsten wierpen direct hun vruchten af:

  • De partners maakten afspraken over hoe ze op Vlieland horecaondernemers enthousiast gaan maken voor alternatieven voor wegwerpplastic. Er komt onder meer een online catalogus voor de horeca met goede alternatieven voor wegwerpplastic.
  • De versnellingsgroep wil het gebruik van een alternatief voor ‘vispluis’ stimuleren: de trossen plastic draadjes (polyethyleen) die visnetten moeten beschermen tegen slijtage. Dit pluis belandt massaal in zee. Rijkswaterstaat financiert de uitrusting van enkele kotters met alternatieven voor vispluis.
  • Er wordt gewerkt aan een website om vraag en aanbod van alle opruimacties goed op elkaar af te stemmen.
  • Partijen gaan samen beter in kaart brengen waar plastics via spuisluizen, en kanalen naar zee stroomt zodat ze tijdig kunnen worden afgevangen.

Tegen de Plastic soep

Uitdrukkelijk doel van de Community is om geslaagde manieren om plastic in zee tegen te gaan, op te schalen. Floris van Bentum, trekker van de Community namens Rijkswaterstaat Noord-Nederland: “Dat moet uiteindelijk ook op internationaal niveau, want het probleem van de plastic soep houdt helaas niet op bij de Waddenzee.”