Provincies en gemeenten staan samen aan de lat om te zorgen voor totaal 35 terawattuur aan duurzame energie in 2030. Die opgave vloeit voort uit het Klimaatakkoord. Het opstellen van de plannen – de Regionale Energiestrategieën – voor deze 35 terawattuur is een interessante communicatieopgave!  

Een terawatt – wat moet je je daarbij voorstellen?! Om het simpel te houden: het is de hoeveelheid energie die kan worden opgewekt met zo’n 150 windturbines of 1650 hectare aan zonneakkers.
In 30 regio’s in Nederland worden nu de plannen gemaakt om aan de vraag naar 35 terawattuur te voldoen: de Regionale Energiestrategieën (RES). Elke regio doet een bod hoeveel duurzame energie naar schatting in de regio kan worden opgewekt in 2030.

Aan de slag in Regio Rivierenland
Het maken van zo’n Regionale Energiestrategie is ook een interessante communicatieopgave. Want er moeten plannen worden gemaakt voor de komst van windturbines en zonneakkers. Het is bekend dat die niet altijd met open armen worden ontvangen.
Omdat we wel van communicatieuitdagingen houden, zijn we blij dat we voor de Regionale Energiestrategie in de Regio Rivierenland de communicatie kunnen gaan oppakken. Eerst een heldere strategie uitstippelen en die daarna uitvoeren. En daarmee een bijdrage leveren aan meer duurzame energieopwekking in Nederland. Mooi werk!

Wilt u meer weten? Bel met Kristel Kleinhesselink (0317-465545) of met Rob Janmaat (0317-465540). Kijk ook op delynx.nl/klimaatcommunicatie.