Het Innovatieprogramma Veen onderzoekt hoe ondergrondse ‘drukdrainage’ bodemdaling kan remmen. De Lynx maakte een animatie die uitlegt hoe de drukdrains werken.

Om het land in de Noord Hollandse veenweidegebieden te kunnen gebruiken wordt het grondwaterpeil daar laag gehouden. Maar veen verbrandt als het met zuurstof in contact komt. Daardoor klinkt het in en daalt de bodem. Bovendien stoot oxiderend veen heel veel broeikasgassen uit.

Experiment met drukdrains

Het Innovatieprogramma Veen (IPV) onderzoekt hoe je die bodemdaling en broeikasgasuitstoot in het veenweidegebied kunt tegengaan, mét behoud van de melkveehouderij. Zo test het IPV de werking van drukdrains. Met drukdrains kan een melkveehouder het waterpeil op zijn land precies sturen. Is het heel erg droog, dan laat hij water inpompen. Is het nat, of wil hij bijvoorbeeld maaien, dan laat hij water afvoeren.

Beeld zegt meer dan…

Die drukdrains liggen onder de grond, boven de grond zie je alleen een drukvat. IPV vroeg aan De Lynx of we met een animatie konden uitleggen wat er precies gebeurt. Hieronder is het resultaat te zien.

De animatie is onderdeel van een serie video’s die we maakten over de experimenten van het IPV, niet alleen over drukdrains maar ook over natte landbouw en broeikasgasmetingen. De overige video’s zijn geproduceerd door Start the Future, onder begeleiding van De Lynx.

Meer weten? Bel of mail dan met Lotty Nijhuis.