WOW, van het gas af!

De Benedenbuurt in Wageningen gaat van het gas af en wordt aangesloten op een warmtenet van de buurt én voor de buurt. Het initiatief komt uit de buurt zelf en bewoners kunnen meebeslissen als lid van de Coöperatie WOW. Het is een uniek project in Nederland. De Lynx zorgt voor de communicatie en diverse bijeenkomsten.
Home » Actueel » WOW, van het gas af!
We schreven het communicatieplan, organiseerden de wervingscampagne met alle bijbehorende middelen zoals website, brochure, animatie, enzovoorts, en voorzien in alle communicatiemiddelen waaronder nieuwsbrieven, brochures en persberichten. Om bewoners te informeren en betrekken zijn er regelmatig activiteiten. Zo vierden zo’n 100 bewoners eind oktober feest in de Benedenbuurt omdat gemeente, warmtebedrijf Kelvin en bewonerscoöperatie WOW hun handtekeningen hebben gezet onder de samenwerkingsovereenkomst voor het warmtenet en de Woningstichting ook definitief haar woningen laat aansluiten.