Wageningen Duurzaam: een toegankelijke website voor alle doelgroepen

De website ‘Wageningen Duurzaam’ is een podium voor inwoners, bedrijven en kennisinstellingen om kennis en kunde te delen en elkaar te inspireren om bijvoorbeeld je huis te verduurzamen, je buurt te vergroenen of als bedrijf je wagenpark te verduurzamen. Samen met de gemeente Wageningen werkten we aan de toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid van de websites. Met trots presenteren we Wageningen Duurzaam in een nieuw jasje!
Home » Actueel » Wageningen Duurzaam: een toegankelijke website voor alle doelgroepen

De gemeente Wageningen heeft een ambitieuze klimaatdoelstelling. Zo zal Wageningen in 2040 al voor 90% klimaatneutraal zijn. Dit is een enorme opgave. Om dit doel te bereiken werkt de gemeente samen met alle betrokkenen in de stad. Het mooie aan Wageningen is dat niet alleen de gemeente een groen hart heeft, maar dat ook haar inwoners, bedrijven en kennisinstellingen zich graag inzetten voor verduurzaming.

Daarom heeft de gemeente ‘Wageningen Duurzaam’ ontwikkeld. Een website voor inwoners en klimaatpartners om kennis en kunde te delen, elkaar te inspireren met voorbeelden om je huis te isoleren, lokaal te eten of je tuin of buurt te vergroenen. Hiermee biedt de gemeente handelingsperspectief aan inwoners en bedrijven om zelf aan de slag te gaan. Daarnaast staat er informatie over subsidies en duurzame acties vanuit de gemeente en vind je er een agenda vol met activiteiten rondom verduurzaming.

Digitale toegankelijkheid

Samen met gemeente Wageningen onderhouden wij de website met inspirerende content. In 2022 werkten we aan de toegankelijkheid van de websites. In Nederland zijn er ruim 6 miljoen mensen die behoefte hebben aan websites die digitaal toegankelijk zijn. Denk aan mensen die moeite hebben met lezen, visueel gehandicapt of kleurenblind zijn of een andere beperking hebben. Om de doelgroep van een website te vergroten en een website gebruikersvriendelijker te maken voor alle bezoekers hebben we alle pagina’s onder de loep genomen.

Iemand met zichtproblemen ervaart bijvoorbeeld barrières bij het gebruiken van een website. Een goede aansluiting van een spraakprogramma met de website kan deze barrière dan wegnemen. Voor iemand die door een beperkte bewegingsvrijheid geen muis of trackball kan gebruiken, is het belangrijk dat er ook alleen met het toetsenbord genavigeerd kan worden.

Nieuwe vormgeving

Bij de nieuwe vormgeving hebben we gelet op het juiste kleurcontrast, lettergrootte en een strakker logo. De onderliggende structuur is net zo belangrijk als de vormgeving. De blinde doelgroep zal de lay-out niet zien. Om de website toegankelijk en herkenbaar te maken voor schermlezers of braille-apparaten, moet de structuur kloppen; we hebben goed onderscheid in koppen, tussenkoppen en gewone tekst gemaakt. Alternatieve beschrijvingen aan afbeeldingen toegevoegd en duidelijke call-to-action buttons. Naast het feit dat goed toegankelijke websites meer mensen bereiken, is een bijkomend voordeel dat ze beter vindbaar zijn in zoekmachines.

Bekijk de website Wageningen Duurzaam.