Terugblik: webinar Effectieve Communicatie voor een Klimaatbestendig Nederland

Op 16 maart 2022 organiseerden Samen Klimaatbestendig en De Lynx het webinar Effectieve communicatie voor een klimaatbestendig Nederland. Ontdek de terugblik.
Home » Blog » Terugblik: webinar Effectieve Communicatie voor een Klimaatbestendig Nederland

Op het programma stonden twee talks: gedragswetenschapster Loes Kreemers vertelde ons meer over haar inzichten die ze opdeed tijdens onderzoek naar burgerparticipatie bij klimaatadaptatie. Daarna deelde Ingrid Kerkvliet (campagneleider bij Operatie Steenbreek) haar kennis en ervaringen. Zij deed de afgelopen jaren ruime ervaring op met werken met verschillende doelgroepen. Vraag aan haar is: hoe werken de theorieën en inzichten van Kreemers in de praktijk?

Uiteenlopende partijen (KNMI, RVO, provincies, gemeenten) woonden het webinar bij en spraken na afloop in break-out rooms over communicatiedilemma’s. Kon je er niet bij zijn? Ontdek dan de korte samenvatting.

De lessen van Loes Kreemers en het lectoraat verzameld

De onderzoeksgroep van Loes Kreemers deed in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier onderzoek naar manieren om overheden, bedrijven en burgers mee te krijgen om hun omgeving klaar te maken voor extremere weersomstandigheden. Kreemers deelde de opgedane inzichten aan de hand van bouwstenen.

De meest prominente bouwstenen om doelgroepen te bewegen:

 • Wees eerlijk over dreiging.
 • Werk samen waar nodig.
 • Bied een duidelijk handelingsperspectief.
 • Sluit aan bij wat mensen belangrijk vinden.

 

De lessen van Ingrid Kerkvliet & De Bastei uit Nijmegen op een rij

Ingrid Kerkvliet werkt vanuit De Bastei (museum voor natuur en milieueducatie) als campagneleider van Operatie Steenbreek aan het in beweging brengen van burgers in Nijmegen. De campagne loopt vanaf 2018. Deze gaat uit van de gedachte: iedereen is nodig om van de stad een groene, leefbare, klimaatbestendige plek te maken en te houden.

Na vier jaar ‘klimaatadaptatie-campagne’ voeren in Nijmegen deelt Kerkvliet de belangrijkste lessen:

 • Campagne voeren doe je samen met verschillende netwerken.
 • In de campagne heb je bewoners, scholen en de gemeente nodig.
 • ‘Stenige’ wijken bereiken doe je samen met andere partners.
 • Wijken ingaan kost tijd.
 • Bewonersavonden en participatieprojecten zijn nodig om een campagne te laten slagen.

 

Video terugkijken

Wil je het webinar nog eens terugkijken? Bekijk de video op YouTube.

 

De lessen uit de break-out rooms

 1. Gevoel van urgentie of positieve tone-of-voice
  Combineer het gevoel van urgentie met een positieve tone-of-voice. Bij een taaie doelgroep, focus dan vooral op de positieve tone-of-voice.
 2. Persoonlijke communicatie versus massacommunicatie 
  Eerst groots denken, en dan steeds persoonlijker het veld in.
 3. Regionaal campagne voeren of lokaal campagne voeren
  Lokale initiatieven willen veel, maar lopen nog tegen beperkingen aan op verschillende niveaus.

 

Vragen over klimaatadaptatie?

Heb je vragen over klimaatadaptatie? Kijk eens op de website van Samen Klimaatbestendig, of stuur een e-mail naar nadia@samenklimaatbestendig.nl.