Klimaat Ambassadeurs inspireren Rivierenlanders om in actie te komen

De Lynx werkt op verschillende terreinen aan vergroening, én aan klimaatadaptatie: meebewegen met klimaatverandering. Voor de Regio Rivierenland werken we aan het uitbouwen van een community van inwoners die weten wat klimaatadaptieve maatregelen zijn. Klimaat Ambassadeurs noemen we ze. Zij zijn de spil in het web, beschikken over de nodige kennis en kunnen andere inwoners van Rivierenland in beweging brengen.
Home » Blog » Klimaat Ambassadeurs inspireren Rivierenlanders om in actie te komen

Vorige week sprak ik met één van de eerste Klimaat Ambassadeurs. Suzanne Vrinte is schrijfster en antropologe, ze helpt met het verspreiden van kennis over vergroening. Groen speelt zowel in haar privé als zakelijke leven een rol. Eerst verspreidde ze kennis over het eten dat biologische boeren produceren, door op het erf van boeren verhalen te vertellen aan bezoekers. Nu schrijft ze er stukken over, zelfs voor verschillende opdrachtgevers.

Op klimaatactiefrivierenland.nl lees je het hele artikel over Suzanne. Ze vertelt onder meer over het vergroenen van haar tuin en ze heeft een aantal praktische tips voor de lezer. Precies het doel van de Klimaat Ambassadeurs: anderen inspireren en activeren om in beweging te komen.

Wil je ook Klimaat Ambassadeur worden? Meld je aan via info@klimaatactiefrivierenland.nl of neem contact op met mij via j.fermie@delynx.nl.

Suzanne Vrinte