Biodiversiteitsplan voor gemeente Oost Gelre: wat zet het in beweging?

Kun je als gemeente iets betekenen in het biodiversiteitsvraagstuk? De gemeente Oost Gelre vindt van wel. Ze stelde recent een biodiversiteitsplan op met daarin veel concrete acties voor zichzelf – en voor ondernemers en inwoners om hen te stimuleren ook aan de slag te gaan. Wat leverde dat op?
Home » Actueel » Biodiversiteitsplan voor gemeente Oost Gelre: wat zet het in beweging?

‘We bewijzen onszelf een grote dienst als we investeren in bescherming van de soortenrijkdom. Zo niet, dan wordt ons landschap kaler en stiller,’ stelde wethouder Bart Porskamp van Oost Gelre. Hij wilde daarom een strategie voor de gemeente om de biodiversiteit te versterken. Andre te Brake, adviseur openbaar groen, natuur en landschap bij Oost Gelre, ging met die opdracht aan de slag. Het college stelde het biodiversiteitsplan afgelopen maart vast. Tijd voor een interview met Te Brake.

Heb je als gemeente iets aan een biodiversiteitsplan?
“Een vastgesteld plan geeft het thema bestuurlijke aandacht en legitimiteit. Het doet er toe en het is vanzelfsprekend dat er ambtelijk werk van wordt gemaakt. Ook krijgt het thema zo publiekelijk aandacht. Het plan biedt ook mogelijkheden om gericht projecten op te starten en te gaan samenwerken met inwoners en organisaties.”

Bracht het al wat in beweging?
“Ja, we hebben inmiddels verschillende projectvoorstellen uit het plan indicatief begroot en vragen de raad nu om financiën. We zetten ook de eerste stappen om het plan breed onder de aandacht te brengen bij onze inwoners. Zo maken we video’s over mooie bewonersinitiatieven voor biodiversiteit. Ook gaan we in gesprek met de groenaannemer om te kijken – met de kaart op tafel – hoe en waar het groenbeheer te optimaliseren is voor biodiversiteit. En voor ons bermbeheer sloten we inmiddels een meerjarig contract af met een aannemer met een Groenkeur-certificering.”

Levert het plan ook iets op voor partijen buiten de gemeente?
“Ik maak nu een ronde langs onze werkgroepen Landschap om nieuwe projecten te stimuleren en faciliteren. Eén werkgroep komt met een prachtig steenuilenproject, daaraan willen we flink publiciteit geven. We zijn ook gestart met de volledige inventarisatie van het buitengebied om de ‘basiskwaliteit landschap’ in kaart te brengen. Ook stelden we Natuurwaardenkaarten van ons grondgebied op, die nu beschikbaar zijn. Voor we het biodiversiteitsplan hadden, ontbrak de onderlinge samenhang voor zulke projecten.”

Heb je een advies voor andere gemeenten die zo’n plan willen?
“Ik ben blij dat wij de keuze maakten om eerst en vooral te werken aan wat we zelf kunnen doen in de openbare ruimte en bij ons gemeentelijk vastgoed. Zo geef je zelf het goede voorbeeld aan inwoners en ondernemers. Steek je energie ook bij voorkeur in initiatieven van anderen die kansrijk zijn en goed gedragen worden. Wij hadden bijvoorbeeld niet de illusie dat we de reguliere landbouw flink konden vergroenen vanuit het plan. En maak voldoende tijd om de doelen, opzet en inhoud en de status van het plan vooraf helder te krijgen met elkaar: welk eindbeeld hebben we voor ogen?”

“We stelden het plan op met ondersteuning van ecologisch adviesbureau Ecogroen en Communicatiebureau de Lynx. Procesbegeleider Maartje Scholten van Ecogroen en penvoeder Miranda Koffijberg van De Lynx waren deskundig, flexibel en toegankelijk, dat werkte heel prettig. Een actieve klankbordgroep zorgde voor input en betrokkenheid vanuit onze inwoners. We nodigden daarvoor ook leerlingen van onze scholengemeenschap uit. Het was verfrissend hun ideeën te horen. Dat advies heb ik ook voor andere gemeenten: betrek de jongeren bij je plan!”

Wil je meer weten?

Bekijk het plan.

Kunnen we jou ook helpen bij het ontwikkelen van een biodiversiteitsplan? Ontdek meer informatie.

Foto uil: Saxifraga- Mark Zekhuis