Bijeenkomst ‘Meer bos met een bossenmakelaar?’

Er is in Nederland steeds meer vraag naar grond voor de aanleg van bos. Er zijn in potentie ook veel aanbieders van grond voor bos. Een ‘bossenmakelaar’ kan de schakel zijn die vraag en (potentieel) aanbod verbindt. Op dinsdag 22 februari 2022 organiseren we als Stichting de Lynx samen met Probos een online bijeenkomst ‘Meer bos met een bossenmakelaar? van 15.00 tot 16.30 uur.
Home » Actueel » Bijeenkomst ‘Meer bos met een bossenmakelaar?’

Probos en Stichting de Lynx hebben het initiatief genomen voor het project ‘bossenmakelaar’. Doel is de aanleg van bos te stimuleren. Het ministerie van LNV is geïnteresseerd in een bossenmakelaar. We werken het idee van de bossenmakelaar daarom nu uit. Daarbij nemen we graag de kennis, visie en ideeën van vragers en (mogelijke) aanbieders van grond voor bos mee.

Kijk voor meer informatie en aanmelden (uiterlijk 21 februari) op delynx.nl/bos.