Klimaatverandering is voelbaar. We zijn ons er meer en meer bewust van, de bereidheid om in beweging te komen wordt groter. De Lynx is al een aantal jaren in beweging met het klimaatvraagstuk. Met grote betrokkenheid. Omdat we ons oprecht zorgen maken over de gevolgen van klimaatverandering.

Klimaatneutrale en klimaatbestendige communicatie

We zijn actief op twee fronten: op weg naar klimaatneutraal en aan het klimaatbestendig maken van dorpen en steden. Onze benadering steunt op communicatiestrategie en op klimaatpsychologie. Ja, dat bestaat echt, en het geeft relevante inzichten in de psychologische factoren die bepalen of mensen wel of niet in beweging komen voor klimaatmaatregelen. Want uiteindelijk willen we mensen bewegen wat te doen wat het klimaat ten goede komt.

Voorbeelden van projecten waar we werkten aan klimaatcommunicatie zijn:

Onze bijdrage aan een beter klimaat

PS  Natuurlijk zijn we ook actief in ons eigen kantoor. Met 55 zonnepanelen zijn we netto stroomleverancier. Voor de verwarming hebben we elk jaar een nieuwe investering gedaan in isolatie. Op weg naar klimaatneutraal. Daarnaast zijn we vanzelfsprekend klimaatpartner in Wageningen.