Zo vergroen je de RES: 7 adviezen

De regionale energietransities gaan in volle vaart! Inwoners en organisaties kunnen meepraten over locaties voor zon- en windprojecten en de inpassing daarvan. Waar zet je op in, als je in de RES veel aandacht wilt zien voor natuur en landschap? We delen graag 7 adviezen met je.

Deze adviezen zijn een deel van de ‘oogst’ van het webinar ‘Zo vergroen je de RES’ van Natuur en Milieu Gelderland. Dit webinar van eind oktober was het tweede onderdeel van het nieuwe activiteitenprogramma ‘Geef om Gelderland’. Bij De Lynx ondersteunen we bij de organisatie.

Enkele ‘vergroen’-adviezen:

1. Verzoek je gemeente om nu een beleidskader te maken voor het toetsen van aanvragen voor zonneparken of windprojecten. Met daarin voorwaarden voor natuur en landschapsbescherming. Met zo’n kader regelt de gemeente het goed aan de voorkant. Zonder kader is het juridisch lastig om sturing te geven aan ontwikkelingen.

2. Zoek contact met een lokale energiecoöperatie en bespreek je ideeën over de landschappelijke inpassing en versterking van natuur. Zij zijn vaak veel beter dan grote ontwikkelaars bekend met én betrokken bij het gebied. Het maakt ze een aantrekkelijkere aanbieder van een zon- of windproject voor (bezorgde) inwoners, en daarom vaak ook voor  de gemeente.

3. Richt je inzet ook op de gemeenteraad. De RES is ‘maar’ een proces; een samenwerking van meerdere gemeenten. Het is de gemeenteraad die deze lente beslist over de RES 1.0 en over specifieke locaties en inpassing van afzonderlijke energieprojecten.

4. Pleit bij de gemeente voor het instellen van een omgevingsfonds om van daaruit natuur- en landschapsversterkingen te financieren. Lees meer over een omgevingsfonds in de handleiding ‘Wind- en zonneparken realiseren samen met bewoners’.

5. Projectontwikkelaars geven soms aan dat ze de businesscase niet rond krijgen als er hogere eisen zijn voor natuur- of landschapsinpassing. Je kunt de gezamenlijke energiecoöperaties vragen eens naar de businesscase te kijken. Zij kunnen vaak inschatten of de bewering klopt.

6. Lees de handreiking Natuur en landschap in de RES. Haal daaruit wat je kunt gebruiken. Bijvoorbeeld dat je de regio kan verzoeken een goede analyse te maken: welke gebieden in de regio hebben de meest waardevolle natuur en landschappen en verdienen dus bescherming? Deze analyse ontbreekt vaak nog!

7. Kijk de kunst elders af. Zoals in Klarenbeek bij Zutphen: een projectontwikkelaar paste, na druk van de omgeving, zijn model aan. In plaats van 25 ha. kwamen er 13 ha. zonnepanelen binnen een stevige groenstructuur (groen casco). De bewoners maakten het voorstel voor de groenstructuur. Hierbinnen kunnen zonnevelden komen. En de gemeente Wijk bij Duurstede schreef een ‘beauty contest’ uit: ‘Ontwikkelaars, kom met je beste plan om een zonnepark te ontwikkelen, met zoveel mogelijk lokale meerwaarde.’

De RES’en zijn voor ons bekende kost. We verzorgen de communicatie en participatie voor de RES’en Rivierenland en Arnhem-Nijmegen. We begeleiden en organiseren bijeenkomsten, verzorgen mailings, nieuwsbrieven en de website. Lees ook eens op onze speciale themapagina wat De Lynx doet voor de energietransitie.

 

Bron afbeelding: Nationaal Programma RES