Terugblik online debat: Sterrensysteem voor natuurinclusieve landbouw?

Wanneer noem je iets nou natuurinclusieve landbouw? En bepaalt de consument het succes ervan, of spelen andere partijen een grotere rol? Daarover organiseerde Communicatiebureau de Lynx een online debat via Zoom, in samenwerking met het Vakblad Natuur Bos Landschap. Vier panelleden en zo’n 90 mensen uit landbouw, natuur, maatschappelijke organisaties en overheden sloten zich erbij aan. Een korte terugblik.

Definitie?

Wat is natuurinclusieve landbouw nou precies? Is dat extensief? Biologisch? Evelien Verbij, panellid namens BoerenNatuur: “Natuurinclusieve landbouw is automatisch extensiever, mét de natuur in plaats van ertegen.” Panellid Theunis Piersma, hoogleraar vogelecologie in Groningen: “Landbouw die de natuur het werk laat doen. Maar de definitie gaat meer over landbouw dan over natuur. We hebben meer landbouwgebied dan natuurgebieden, en met natuurinclusieve landbouw kunnen we vooral de landbouwgebieden natuurlijker maken.”

In de chat discussiëren bezoekers parallel aan het debat. Daarin wordt genoemd dat het Louis Bolk Instituut al een prima definitie heeft (zie hier), en dat praten over de definitie ons er niet van moet weerhouden om aan de slag te gaan.

Is het slim om te gaan werken met een sterrensysteem, zoals met Beter Leven voor dierenwelzijn? Ben Haarman, panellid namens LTO: “Goed idee! De kopgroep doet het al, de rest heeft een prikkel nodig.” Ook natuurboer Corney Niemeijer voelt wel wat voor zo’n systeem, en vindt het ook een goed idee om dat aan het GLB te koppen. “Het GLB moet boeren niet belonen voor bezit, zoals nu met de hectarepremie, maar voor prestaties. En zo’n sterrensysteem kan daar goed voor werken.”

Uit een poll tijdens het debat blijkt dat 62% van de deelnemers voorstander is van een sterrensysteem voor de natuurinclusieve landbouw.

De rol van de consument

Het is duidelijk dat natuurinclusieve landbouw minder opbrengt, dus dat veel boeren dat pas zullen doen als er iets tegenover staat. Naast alle opties die langskomen – rentekorting, lagere pachtprijzen, lagere waterschapslasten, hogere marktprijzen, GLB – is de vraag of er ook een rol voor de consument is weggelegd. Evelien Verbij noemt het voorbeeld van Friesland Campina’s ‘On the Way to Planet Proof’-melk, waar boeren 2 cent per liter extra krijgen, en consumenten in de winkel iets meer betalen.

De deelnemers gaan in kleine groepjes uiteen in breakout-rooms om te discussiëren over de stelling ‘De consument gaat geen serieuze rol spelen als het gaat om de toekomst van natuurinclusieve landbouw’, en rapporteren hun bevindingen in de chat. Ze zijn het merendeels wel met de stelling eens. Een groepje: “De sleutel ligt bij de retail, grote bedrijven hebben het erg voor het zeggen.” Een ander groepje vindt dat er alleen nog natuurinclusieve producten in de winkel zouden moeten liggen. Een derde groepje merkt op: “Goed consumentengedrag wordt bemoeilijkt door wirwar aan keurmerken en vastgeroest koopgedrag. Verder denken we dat we niet veel van de consumenten kunnen verwachten.” Een andere: “Lokaal zijn er mooie verbindingen te maken tussen consument en natuurinclusieve boeren. In de supermarkt is er meer nodig.”

GLB

Het sterrensysteem lijkt een interessante optie voor communicatie richting de consument, maar ook als basis van de vergroening binnen het GLB. Boeren kunnen dan zelf kiezen hoe natuurinclusief ze willen gaan. In de chat noemen enkele deelnemers de biodiversiteitsmonitor die al voor verschillende sectoren bestaat. Corney Niemeijer wil er tot slot nog wel wat over kwijt: “Laat bij het opzetten van zo’n systeem alsjeblieft ook de boeren aan tafel zitten, niet alleen de onderzoekers, adviesbureaus en overheden.”

Verdiepende informatie

Tijdens het debat werden onderstaande links gedeeld door de deelnemers in

Nog een paar interessante links die in de chat naar voren kwamen:

En natuurlijk de basis van dit debat:

Op de hoogte blijven van onze (online) bijeenkomsten?

Wil je op de hoogte blijven van toekomstige (online) bijeenkomsten rondom groene thema’s vanuit Communicatiebureau de Lynx? Laat dan je naam en mailadres achter via onderstaand formulier. Dan ontvang je via de mail als eerste de aankondiging van nieuwe (online) bijeenkomsten!