“Ik weet weer waarom ik werk”

Daar zit ik dan. Achter mijn laptop aan de keukentafel, back to business. Na vier maanden zwangerschapsverlof pak ik langzaam de draad als werkende moeder weer op. Andere moeders zullen het vast herkennen: dat is best een uitdaging. Door die grote open, onbevangen blik van je kind en zijn hartverwarmende lachjes lijken andere dingen ineens tamelijk onbelangrijk. Je kunt het niet helpen dat af en toe de vraag door je heen schiet: werken? Waarom deed ik dat ook alweer?

Een onrustige wereld

De wereld lijkt er tijdens mijn afwezigheid niet rustiger op geworden: overstromingen in Limburg en Duitsland, bosbranden in Frankrijk en Griekenland, en bovenal dat vernietigende IPCC-rapport dat zorgwekkend kopte dat ‘het leven op aarde onomkeerbaar zal veranderen’. Het maakt me bezorgd. Vooral als ik denk aan mijn twee kinderen. Wat blijft er nog over van deze mooie wereld? En wat krijgen zij daar nog van mee? Wat laten wij achter voor de generaties na ons?

Gedragsvraagstuk

De problematiek rondom klimaatverandering is zo complex, dat ik me regelmatig afvraag hoe we grip kunnen krijgen op de situatie. En toen las ik het inspirerende boek ‘Draaiboek gedragsverandering’ waarin Reint Jan Renes en Sander Hermsen schrijven dat zulke kwesties in de wetenschap wicked problems (kwaadaardige problemen) worden genoemd. Oftewel “gedragsvraagstukken waarbij vele factoren tegelijkertijd hun invloed uitoefenen en waarbij sprake is van een groot aantal belanghebbenden, maar geen voor de hand liggende probleemeigenaren. Voor een oplossing moet er hoe dan ook worden samengewerkt”.

 

Klimaatverandering is een wicked problem.
Oplossing vraagt om samenwerking.

 

Werken aan samenwerken

Precies dat laatste zinnetje geeft de burger moed. Want dat is iets wat we allemaal kunnen. En ook wat wij bij De Lynx doen. Wij helpen als communicatiebureau organisaties, bedrijven, overheden en individuen die staan voor meer biodiversiteit, meer natuur en meer evenwicht in de wereld. Wij helpen ze elkaar te vinden, breed gedragen plannen te smeden en uit te voeren. Ik kijk naar mijn laptop. Ik denk aan mijn kinderen, die groter zullen worden en de vruchten zullen plukken van de projecten waaraan ik mijn steentje heb bijgedragen. Werken? Ik weet weer voor wie ik het doe.